בסיסים (אלקלים) אי-אורגנית

- Nov 28, 2016-

מריר, תמיסת סידן הידרוקסידי יכול לגרום שינוי צבע של החומר של אינדיקטורים ספציפיים (כגון להפוך נייר לקמוס כחול, ואדום התור של תמיסות אינדיקטורים, וכן הלאה), ו- PH ערכים הגדולים מ- 7. אניון הוא כל מה ionize ב יון הידרוקסיל מימית, מגיב עם חומצות טופס מלחים ומים. טיפוסי אלקאליס כגון אמין (כולל אמוניה), סודה קאוסטית (סודה קאוסטית) ו הידרליים (סידן הידרוקסידי). בסיס יותר בדרך כלל מתייחס המושג של מתן חומרים אלקטרוניים, חומרים או לקבל פרוטון.

זוג:אי-אורגנית נתרן הידרוקסידי הבא:חומצות אנאורגניות אי-אורגנית