חומצות אנאורגניות אי-אורגנית

- Nov 28, 2016-

מחלקה של תרכובות יכול ionize לייצר h מימית הכללי, לעומת בסיס. מימית חומצת מלח, חומצה גופרתית, חומצה חנקתית כאשר מיונן, anionic (חומצה) אינם זהים, אך הקטיון וכתוצאה מכך (h) הוא זהה, ולכן הם נפוצים למקם בטבע, כגון חמוצה; כדי להמיס מתכת רבים באפשרותך להפוך נייר לקמוס כחול אדום וכן הלאה. חומצה הידרוכלורית הגדרה צרה: יינון מימית של יוני מימן cationic הם כל התרכובות (כגון חומצה גופרתית). ברוב כזה חומרים מסיסים במים, כמה, כגון סיליקט, מסיס במים. פתרונות מימית של חומצות בדרך כלל זה יכול חומצה חלק ספוגים במים קיים בצורה של מולקולות, שאינו מוליך; חלק הדיסוציאציה החומצה במים למשך יונים חיוביים ושליליים, מוליכות חשמלית.

זוג:בסיסים (אלקלים) אי-אורגנית הבא:מבוא לחומרים אורגניים