המוסכמה אי-אורגנית

- Nov 28, 2016-

שמות של חומרים אורגניים נדיפים, והן נקראות צריך להיות תמציתי ומדויק יצירות חומרים ומבנים. זה נדרש רכיב, שורש או שם הבסיס כדי לבטא את החומר של הרכיבים השונים; "כימי מילות יחס" (חבר שם עצם) כדי לבטא את החומר של כל רכיב בחיבור.

זוג:אי-אורגנית פחמן דו-חמצני הבא:מלחים אורגניים