צבעי מוליך כסף והדבק קראוונים תלת-ממד

- Jan 08, 2018-

תרסיס לתצהיר אנטנה 3D הוא צובר המתיחה. טכניקה זו מאפשרת אנטנות למוסרם ישירות על משטחים תלת-ממד, ובכך לחסוך מקום. בנוסף, זה יכול להכיל שינוי עיצוב על-ידי שינוי בתוכנה. זה מתחרה כעת עם LDS אפילו על העלות. אנו צופים שאת תרסיס תקים עצמו כתהליך מרכזי ליצירת אנטנות ולהתקנים אלקטרוניים ביתיים, ובכך ליצור הזדמנות שוק צבעי כסף nanoparticle.


זוג:צבעי מוליך כסף וההדבקה עבור שולחן העבודה לעבודות הדפסה הבא:כסף חלקיקים