סילבר צבעי דיו להדבקה פוטו-וולטאית

- Jan 03, 2018-

הכל בענף משתנה. ברמת הדבק, הקבוצה הראשונית של ספקים שהגיעו לשליטה בשוק מאבדים את מעמדם המוביל לאלו שהיו בעבר בעלות נמוכה ואיכותית. מגמה זו תימשך בטווח הקצר, בעוד בטווח הארוך אנו צופים כי זה יהפוך עסק סיני לחלוטין. ברמת אבקת, הפרעות המפעל האחרונות שיכנעו את משתמשי הקצה כדי לאלץ באמצעות בסיס הספק מגוונת יותר למרות הספק הדומיננטי בעל יתרון איכותי מובהק.


זוג:כסף צבעי דיו והדבקה של מסכי מגע הבא:כסף חלקיקים פילוח על ידי משתמש הקצה