כסף חלקיקים אתגר

- Dec 13, 2017-

אחד הגורמים העיקריים המעכבים את הצמיחה של שוק זה הוא עלויות גבוהות בהשוואה כסף. העלויות הכרוכות ביישום חלקיקי כסף מגבילים את צמיחת השוק. עלויות גבוהות הנעות בין $ 1,500 - $ 3,500 הנוגעות חלקיקי כסף ועיבוד שלהם הגביל את השימוש שלהם ובכך, מעכב את הצמיחה בשוק. כמו כן, הייצור הכימי של חלקיקי כסף כרוך בעלות גבוהה, אשר מרתיעה את הספקים בשוק מן המעבר מוצרים ביצועים גבוהים או משודרגים חלקיקים כסף משחות דיו. לכן, הפחתת פער עלות השימוש בין כסף חלקיקים שלה קורא עליית מחיר של כסף, אשר מקטין את הביקוש.


זוג:צבעי דיו והדבקה: הכל משתנה הבא:כסף חלקיקים