סינתזה של חלקיקי כסף עם צורות שונות

- May 04, 2017-

כיום סינתזה של חלקיקים כסף נפוץ מאוד בשל היישומים שלהם בתחומים שונים. חלקיקי כסף יש מאפיינים ייחודיים כגון: תכונות אופטי וקטליטי, אשר, תלוי בגודל ובצורה של חלקיקים המיוצרים. אז, היום הייצור של חלקיקי כסף עם צורות שונות שיש להם שימושים שונים בתחומים שונים כגון רפואה, הם ציינו על ידי חוקרים רבים. מאמר זה, הוא ניסיון להציג סקירה של סינתזה מבוקרת-צורה של חלקיקי כסף בשיטות שונות.


זוג:סינתזה של חלקיקי כסף שיטות פיסיקליות הבא:איך לעשות כסף אצטט?