סינתזה של כסף חלקיקים שיטות

- May 31, 2017-

כסף NPs יכול להיות מסונתז באמצעות מגוון רחב של שיטות הקרנה. הקרנת לייזר של תמיסה מימית של מלח כסף פעילי שטח יכול לייצר כסף NPs עם צורה מוגדרת היטב והפצה גודל ( 53 ). יתר על כן, לייזר שימש בשיטת צילום רגיש סינתטי של ביצוע NPs כסף באמצעות בנזופנון. בזמני הקרנה קצרים, כוחות לייזר נמוכים ייצרו NPs כסף של כ -20 ננומטר, בעוד כוח הקרנה מוגברת הפיק NPs של כ 5 ננומטר. לייזר מנורת כספית יכול לשמש מקורות אור לייצור NPs כסף ( 54 ). במחקרי הקרנות אור גלוי, צמיחה רגיש צילום של NPs כסף באמצעות thiophene (רגיש לצבוע) ויצירת nanoparticle כסף על ידי תאורה של Ag (NH 3 ) + באתנול נעשה ( 55 , 56 ).


זוג:פיזור אור דינאמי הבא:אפיון של חלקיקי כסף