העברת מיקרוסקופית אלקטרונים

- Jun 28, 2017-

TEM הוא בעל ערך, משמש לעתים קרובות, חשוב הטכניקה של אפיון   Nanomaterials, נעשה שימוש באמצעים כמותיים של חלקיקים ו / או גודל גרגר, הפצה גודל,   מורפולוגיה [10,109,150]. ההגדלה של TEM נקבע בעיקר על ידי היחס של   המרחק בין העדשה האובייקטיבית לבין הדגימה והמרחק בין העדשה האובייקטיבית   מטוס הדימוי שלה [150]. TEM יש שני יתרונות על פני SEM: זה יכול לספק רזולוציה מרחבית טובה יותר   ואת היכולת של מדידות אנליטיות נוספות [10,148,150]. החסרונות כוללים א   נדרש ואקום גבוה, סעיף מדגם דק [10,109,148], ואת ההיבט החיוני של TEM הוא המדגם   הכנה היא זמן רב. לכן, הכנת המדגם הוא מאוד חשוב כדי   להשיג את התמונות באיכות הגבוהה ביותר האפשרית.


זוג:תהודה Plasmon משטח מקומי (LSPR) הבא:סריקת מיקרוסקופית אלקטרונים